Polityka prywatności Imou

Ostatnia modyfikacja: 13 września 2021 roku.

 

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności Imou opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie pozyskiwać lub które możesz podać, gdy się z nami kontaktujesz, korzystasz z naszej aplikacji i / lub produktów, usług w związku z Imou lub kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.imoulife.com („strona internetowa”), w tym między innymi dane osobowe, a także wszelkie subdomeny oraz wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na nich, za ich pośrednictwem, lub dowolne inne strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje przekierowujące do niniejszej Polityki prywatności (zwane łącznie „Usługami”), wszystkie świadczone przez Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd („Huacheng”, „Imou”, „my”, „nas” lub „nasz”), działając jako administrator danych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, chronimy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy te informacje. Proszę uważnie przeczytać tę politykę, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji i tego, jak będziemy je traktować.

 

„Dane osobowe”, jak w niniejszej Polityce prywatności Imou, oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą Ciebie identyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w połączeniu z innym Twoim identyfikatorem.

 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące treści:

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne.

2. Dzieci poniżej 16 roku życia.

3. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe.

4. Udostępnianie informacji.

5. Środki w zakresie bezpieczeństwa danych.

6. Zewnętrzni dostawcy i ich usługi.

7. Transfery międzynarodowe.

8. Twoje prawa.

9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności.

10. Informacje kontaktowe.

 

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne

Gromadzimy kilka rodzajów informacji od i o użytkownikach naszych Usług, w tym informacje, które bezpośrednio nam przekazujesz i które Cię identyfikują , takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

 

Możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje podczas przeglądania witryny lub korzystania z naszych Usług, takie jak dane dotyczące użytkowania, parametry urządzeń i adresy IP, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii monitorowania.

 

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstaw prawnych, na których się opieramy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Staramy się gromadzić i przechowywać jedynie te dane osobowe, które są nam potrzebne do usług i produktów, które Tobie oferujemy. Z tej przyczyny, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli, podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia z Tobą umowy, a także wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z naszych usług w całości lub w części.

 

Proszę zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

 

Działanie                

Rodzaj danych                 

Cele przetwarzania                

Podstawa prawna przetwarzania                 

A. Zakup   urządzeń Imou                

Przy zakupie urządzeń Imou za   pośrednictwem platform osób trzecich                

Nazwa kupującego; nazwisko odbiorcy;   adres wysyłki; źródło zamówienia; szczegółowe informacje na temat zamówionych   produktów

Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie oraz, w razie potrzeby, aby skontaktować   się

Wykonanie umowy

B. Korzystanie z   aplikacji, urządzeń i chmury Imou                

1a. Podczas pierwszej rejestracji w aplikacji Imou

 

Adres e-mail; numer telefonu (tylko   klienci, którzy rejestrują się w Imou App za pomocą swojego numeru telefonu);   kraj lub region przez Ciebie wybrany; używany przez Ciebie pseudonim; hasło   (zaszyfrowane); zdjęcie profilowe (jeśli zostało przesłane); Twój pseudonim i   zdjęcie profilowe na platformie osoby trzeciej, gdy zdecydujesz się zalogować   do aplikacji Imou za pomocą innego konta aplikacji, takiego jak Facebook

 

Aby umożliwić nam dokończenie rejestracji, kontaktować się z Tobą i administrować   Twoim kontem. Zdjęcie profilowe może zostać przesłane na zasadzie   dobrowolności, jeśli chcesz mieć bardziej spersonalizowane konto, pominięcie   tego nie wpływa na działanie aplikacji Imou

Wykonanie umowy, umowy rejestracyjnej Imou i uzasadnione interesy w   celu utrzymania stosunków umownych z Tobą, świadczenie usług zgodnie z   wymogami prawnymi wybranego przez Ciebie kraju / regionu, umożliwianie korzystania   przez Ciebie z funkcji usług opisanych w instrukcji obsługi, aktualizowanie i   utrzymywanie naszych produktów, aby rozwijać naszą działalność i zapewniać   bezpieczeństwo produktów oraz aby korzystanie z naszych produktów było zgodne   z przyjętymi warunkami

1b. Po zmianie danych użytych do rejestracji

Jeśli zdecydujesz się zmienić którąkolwiek z powyższych informacji,   nowe wpisy zostaną zebrane w miejsce starych.

Aby zezwolić na zmiany, o które prosiłeś. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou

2. Po zalogowaniu się i w trakcie korzystania z naszych usług

Oprócz informacji wymienionych w punkcie 1 przetwarzamy dane związane   z terminalem (np. Smartfonem), którego używasz do logowania, takie jak GPS,   system operacyjny terminala, model i jego unikalny identyfikator

Aby oferować Ci nasze usługi, utrzymywać normalne działanie naszych   usług, optymalizować nasze usługi i zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta

3. Po dodaniu urządzenia (w interfejsie urządzenia można wyświetlać i   dodawać urządzenia, takie jak kamery IP, urządzenia pamięci i dzwonki do   drzwi, do aplikacji Imou)

Numer seryjny (dalej „NS”) urządzenia;   Model urządzenia; informacje o Wi-Fi; Nazwa urządzenia; Hasło urządzenia (szyfrowane);   strefa czasowa urządzenia i status DST włączony / wyłączony

Aby przetworzyć prośbę o dodanie urządzenia do konta i zezwolenie na   konfigurację urządzenia. Odmowa podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

4. Gdy korzystasz z funkcji podglądu na żywo, która zapewnia   wyświetlanie wideo w czasie rzeczywistym

NS urządzenia; IP urządzenia; Informacje   o porcie urządzenia; Strumień wideo

Aby zapewnić podstawowe usługi wyświetlania wideo za pośrednictwem   aplikacji Imou

5. Podczas korzystania z funkcji odtwarzania i nagrywania wideo

NS Urządzenia, identyfikator kanału   urządzenia, ścieżka do plików nagrań

Aby przechowywać Twoją historię i umożliwić Ci jej przeglądanie

6. Po aktywowaniu i skonfigurowaniu ustawień dodanego urządzenia,   takiego jak kamera IP, dzwonek do drzwi i urządzenie pamięci masowej

Adres Mac; Adres IP; SN urządzenia; Model urządzenia; Wersja   oprogramowania urządzenia; Informacje o kraju (przez adres IP); Lokalizacja   urządzenia (przez IP); Data rejestracji urządzenia; Informacje o kanale   urządzenia; Stan offline / online urządzenia; Informacje o konfiguracji   urządzenia

Aby umożliwić aktywację urządzenia Imou i jego rejestrację na naszym   serwerze

7. Po ustawieniu nazwy urządzenia i ilustracji okładki

Ilustracja okładki; Nazwa urządzenia;   Informacje o kanale; Model urządzenia; SN urządzenia

Możesz ustawić nazwę urządzenia, zmienić ilustrację na okładkę oraz   wyświetlić nazwę kanału, model urządzenia i SN. Przetwarzanie takich   informacji jest nam potrzebne, aby umożliwić wprowadzenie wymaganych zmian i   aby poinformować Cię o szczegółach urządzenia dodanego do Twojego konta Imou.   Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej   funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji   Imou.

8. Po wprowadzeniu hasła urządzenia lub skorzystaniu z funkcji   resetowania

NS Urządzenia; hasło (zaszyfrowane)

Aby umożliwić zwiększenie bezpieczeństwa Twojego urządzenia poprzez   dodanie hasła lub zresetowanie hasła. Odmowa podania takich informacji może   tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

9. Podczas korzystania z funkcji udostępniania urządzenia

NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu innego użytkownika, któremu udostępniasz urządzenie

Aby umożliwić udostępnianie urządzenia innemu użytkownikowi aplikacji   Imou zgodnie z Twoim żądaniem. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych   funkcji Imou.

10. Podczas korzystania z funkcji usuwania urządzenia

 

NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu (tylko klientów, którzy rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą   swojego numeru telefonu).

Aby umożliwić usunięcie urządzenia z konta w aplikacji Imou i   dopasowanego dodatku, zgodnie z Twoją prośbą. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

11. Po otrzymaniu powiadomienia

NS Urządzenia; identyfikator   powiadomienia Push/ migawki alarmu

Aby wysyłać Ci powiadomienia alarmowe i świadczyć usługi, zgodnie z   Twoją prośbą

window.__NUXT__={"layout":"fullPage","data":[{}],"error":null,"state":{"aboutUs":{"aboutUsHome":null},"activity":{"promoHome":null,"primeDayHome":null,"ifaHome":null,"ifa":null,"blackFridayHome":{"data":{}},"blackFridayEmail":null,"RangerIQHome":null,"christmasHome":null,"newYearHome":null,"jpSubscribeHome":null,"surveyHome":null},"alexa":{"alexaData":null},"cloud":{"cloudHome":null},"cybersecurity":{"cyberSecurityHome":{},"cyberSecurityChildData":{},"cyberSecurityDetail":{},"cyberSecurityNav":{}},"home":{"headData":null,"homeData":null,"footData":null,"footEmailData":null,"newHeadData":{"status":"00","message":"OK","data":{"cookie":"pl","protocol":[{"1_cookie_key":"lc_home_this","1_cookie":"Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić prawidłową optymalną obsługę użytkownika. Klikając","2_cookie_key":"lc_home_agree","2_cookie":"\"Agree\"","3_cookie_key":"lc_home_or","3_cookie":"lub kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej na temat plików","4_cookie_key":"lc_home_cookie","4_cookie":"cookie statement","cookie_policy":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Findex.php\u002Fabout\u002Fcookie_policy\u002F"}],"icon":[{"icon_white":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Fpublic\u002Fasset\u002Fimages\u002Fweb\u002Flogo_bai.png","icon_yellow":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Fpublic\u002Fasset\u002Fimages\u002Fweb\u002Flogo.png"}],"title":[{"id":"142","type_id":"0","title_key":"product","title":"Produkty","title_url":"Product","jump_url":"","image":null,"icon":null,"child":[{"id":"182","type_id":"8","title_key":"Cameras","title":"Kamery","title_url":"Cameras","jump_url":"","image":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Fpublic\u002Fasset\u002Fimages\u002Fweb\u002FCameras.png","icon":null},{"id":"222","type_id":"13","title_key":"accessories","title":"Akcesoria","title_url":"Accessories","jump_url":"","image":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Fpublic\u002Fasset\u002Fimages\u002Fweb\u002FAccessories.png","icon":null}],"type":"product"},{"id":"162","type_id":"0","title_key":"cloud","title":"Chmura","title_url":"Cloud","jump_url":"","image":null,"icon":null},{"id":"172","type_id":"0","title_key":"Support","title":"Wsparcie","title_url":"support\u002Fhelp\u002Ffaq","jump_url":"","image":null,"icon":null},{"id":"362","type_id":"0","title_key":"external_link","title":"Deklaracje UE","title_url":"external_link","jump_url":"https:\u002F\u002Fwww.dahuasecurity.com\u002FnewsEvents\u002FDahuaNotice\u002F792","image":null,"icon":null},{"id":"232","type_id":"0","title_key":"Store","title":"Gdzie kupić","title_url":"Store","jump_url":"","image":null,"icon":null},{"id":"242","type_id":"0","title_key":"Map","title":"Adres","title_url":"Map","jump_url":"","image":null,"icon":null},{"id":"52","type_id":"0","title_key":"RMA","title":"RMA","title_url":"support\u002Frma","jump_url":"","image":null,"icon":null}],"shopping":[],"Search":[{"title_key":"lc_header_search","title":"Search","title_url":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Findex.php\u002Fheader\u002Fkeywords\u002F","enter":"Enter"}],"langs":[{"title_key":"Language","title":"Language","language":[{"id":"72","title_key":"International","title":"English - International","title_url":"en","jump_url":""},{"id":"52","title_key":"German","title":"Deutsch","title_url":"de","jump_url":""},{"id":"42","title_key":"Spanish","title":"Español - Spain","title_url":"es","jump_url":""},{"id":"32","title_key":"UK_English","title":"English - United Kingdom","title_url":"uk","jump_url":""},{"id":"92","title_key":"español","title":"Español - Latin America","title_url":"la","jump_url":""},{"id":"102","title_key":"Italian","title":"Italiano","title_url":"it","jump_url":""},{"id":"122","title_key":"Polish","title":"Polski","title_url":"pl","jump_url":""},{"id":"132","title_key":"Vietnamese","title":"Tiếng việt","title_url":"vn","jump_url":""},{"id":"142","title_key":"Thai","title":"ไทย","title_url":"th","jump_url":""},{"id":"152","title_key":"Russian","title":"Русский","title_url":"ru","jump_url":""},{"id":"162","title_key":"Hrvatski jezik","title":"Hrvatski jezik","title_url":"hr","jump_url":""},{"id":"172","title_key":"Nordic","title":"Nordic - Europe","title_url":"neu","jump_url":""},{"id":"182","title_key":"Français","title":"Français","title_url":"fr","jump_url":""},{"id":"212","title_key":"","title":"English-North America","title_url":"na","jump_url":""},{"id":"222","title_key":"","title":"日本語 - Japan","title_url":"ja","jump_url":""},{"id":"232","title_key":"","title":"Türkçe-Turkey","title_url":"tr","jump_url":""},{"id":"242","title_key":"","title":"Nederlands – Benelux","title_url":"nl","jump_url":""},{"id":"252","title_key":"Australia","title":"Australia","title_url":"au","jump_url":""}]}],"ip":"52.8.172.154","bottom_title":[{"language":"uk,es,de,en,la,it,pl,vn,th,ru,hr,neu,fr,na,ja,tr,nl,nl","title_key":"all_pro_acc","title":"Wszystkie produkty i akcesoria","title_url":"all","image":null,"type_id":"0"}]}},"newFootData":{"status":"00","message":"OK","data":{"icon":[{"img":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Fpublic\u002Fasset\u002Fimages\u002Fweb\u002Flogo.png"}],"link":[{"title_key":"about_us","title":"O IMOU","link":"aboutUs"},{"title_key":"privacy_policy","title":"Polityka prywatności","link":"privacy-policy"},{"title_key":"Support","title":"Wsparcie","link":"support\u002Fhelp"},{"title_key":"materials","title":"Marketing Materials","link":"material"}],"send_email":{"title_key":"subscribe","title":"Newsletter","link":"https:\u002F\u002Fwww.imoulife.com\u002Findex.php\u002Ffoot\u002Femail\u002F","email":"","tips":"E-mail"},"out_chain":[{"language":"pl","title_key":"facebook","title":"facebook","link":"https:\u002F\u002Fwww.facebook.com\u002FImouPolska\u002F","icon":"icon-facebook"},{"language":"pl","title_key":"youtube","title":"YouTube","link":"https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fc\u002FImouGlobal","icon":"icon-youtube"},{"language":"uk,es,de,en,la,it,pl,vn,hr,neu,tr","title_key":"instagram","title":"instagram","link":"https:\u002F\u002Fwww.instagram.com\u002Fimouglobal\u002F","icon":"icon-instagram2"},{"language":"uk,es,de,en,la,it,pl,vn,ru,hr,neu,tr","title_key":"twitter","title":"twitter","link":"https:\u002F\u002Ftwitter.com\u002Fimouglobal","icon":"icon-Twitter"}],"official":[],"copyright":[{"title_key":"copyright","title":"Copyright © 2021 ImouLife"}],"contact":{"title":[{"title_key":"Konta","title":"Kontakt : "}],"contact":[{"title_key":"foot_site","title":"Dahua Technology Poland Sp. z o.o.\u003Cbr\u002F\u003Eul. Salsy 2, 02-823 Warszawa","icon":"icon-dingwei1"},{"title_key":"foot_email","title":"wsparcie@imoulife.com","icon":"icon-fasongyoujian"},{"title_key":"foot_phone","title":"Infolinia: 608 913 700","icon":"icon-phone-channel"}]},"deal":{"title_key":"foot_deal","title":"Potwierdzając akceptuję otrzymywanie newslettera Imou."},"privacy":{"0":"Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest spółka działająca pod firmą DAHUA TECHNOLOGY POLAND Spółka z o.o. w Warszawie (szczegółowe dane w Polityce prywatności). Podanie adresu e-mail jest konieczne do nawiązania kontaktu i przesyłania informacji handlowych. Uprawnienia podmiotu udostępniającego adres e-mail znajdują się w","1":"Polityce prywatności"},"links":"","icp":"","polic_recode":""}},"weuHeadData":null,"weuFootData":null,"weuFloatBtns":null,"showSubscribe":false},"locale":{"lang":"pl","langPath":"\u002Fpl","apiPath":"pl","apiID":"122"},"materiel":{"materielBanner":null,"materielNavigation":null,"materielList":null,"materielDetail":null},"news":{"newsData":null,"newsNav":null,"newsModules":null,"newsSidebar":{},"newsContent":{}},"option":{"mobileLayout":false},"other":{"publicLanguage":{"status":"200","message":"OK","data":{"pleasefillemail":"please fill email","pleaseselect":"please select","nodata":"No Data!","PDFDownload":"PDF Download","star_products":"STAR PRODUCTS","buy":"Buy","learn_more":"Learn More","install_tutorial":"Installation Tutorial","reset_button":"Przycisk resetowania","application":"Zastosowanie"}},"privacyHome":null,"cloudPrivacyPolicyHome":"\u003Cp style=\"white-space: normal;text-align:center;\"\u003E\n \u003Cstrong style=\"font-size: 18px;\"\u003EPolityka prywatności Imou\u003C\u002Fstrong\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\u003Cbr\u002F\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp\u003E\nOstatnia modyfikacja: 13 września 2021 roku.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003EWprowadzenie\u003C\u002Fstrong\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n Niniejsza Polityka Prywatności Imou opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie pozyskiwać lub które możesz podać, gdy się z nami kontaktujesz, korzystasz z naszej aplikacji i \u002F lub produktów, usług w związku z Imou lub kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.imoulife.com („strona internetowa”), w tym między innymi dane osobowe, a także wszelkie subdomeny oraz wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na nich, za ich pośrednictwem, lub dowolne inne strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje przekierowujące do niniejszej Polityki prywatności (zwane łącznie „Usługami”), wszystkie świadczone przez Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd („Huacheng”, „Imou”, „my”, „nas” lub „nasz”), działając jako administrator danych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, chronimy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy te informacje. Proszę uważnie przeczytać tę politykę, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji i tego, jak będziemy je traktować.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n „Dane osobowe”, jak w niniejszej Polityce prywatności Imou, oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą Ciebie identyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w połączeniu z innym Twoim identyfikatorem.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące treści:\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc1\"\u003E1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc2\"\u003E2. Dzieci poniżej 16 roku życia.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc3\"\u003E3. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc4\"\u003E4. Udostępnianie informacji.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc5\"\u003E5. Środki w zakresie bezpieczeństwa danych.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc6\"\u003E6. Zewnętrzni dostawcy i ich usługi.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc7\"\u003E7. Transfery międzynarodowe.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc8\"\u003E8. Twoje prawa.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc9\"\u003E9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca href=\"#_Toc10\"\u003E10. Informacje kontaktowe.\u003C\u002Fa\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n \u003Ca name=\"_Toc1\"\u003E\u003C\u002Fa\u003E\u003Cstrong\u003E1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne\u003C\u002Fstrong\u003E\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n Gromadzimy kilka rodzajów informacji od i o użytkownikach naszych Usług, w tym informacje, które bezpośrednio nam przekazujesz i które Cię identyfikują , takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n Możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje podczas przeglądania witryny lub korzystania z naszych Usług, takie jak dane dotyczące użytkowania, parametry urządzeń i adresy IP, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii monitorowania.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstaw prawnych, na których się opieramy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Staramy się gromadzić i przechowywać jedynie te dane osobowe, które są nam potrzebne do usług i produktów, które Tobie oferujemy. Z tej przyczyny, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli, podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia z Tobą umowy, a także wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z naszych usług w całości lub w części.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n Proszę zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.\n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;text-align: justify;text-justify:inter-ideograph\"\u003E\n  \n\u003C\u002Fp\u003E\n\u003Cdiv style=\"width:100%;overflow-x:auto;\"\u003E\n\u003Ctable style=\"min-width:600px\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003E\n \u003Ctbody\u003E\n \u003Ctr class=\"firstRow\"\u003E\n \u003Ctd valign=\"top\" style=\"border: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003EDziałanie\u003C\u002Fstrong\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd valign=\"top\" style=\"border-top: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003ERodzaj danych  \u003C\u002Fstrong\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd valign=\"top\" style=\"border-top: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003ECele przetwarzania \u003C\u002Fstrong\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd valign=\"top\" style=\"border-top: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003EPodstawa prawna przetwarzania  \u003C\u002Fstrong\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd colspan=\"4\" valign=\"top\" style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; background: rgb(198, 217, 241); padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\";color:black\"\u003EA. Zakup   urządzeń Imou\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fstrong\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cspan style=\";color:black\"\u003EPrzy zakupie urządzeń Imou za   pośrednictwem platform osób trzecich\u003C\u002Fspan\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Nazwa kupującego; nazwisko odbiorcy;   adres wysyłki; źródło zamówienia; szczegółowe informacje na temat zamówionych   produktów\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie oraz, w razie potrzeby, aby skontaktować   się\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Wykonanie umowy\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd colspan=\"4\" valign=\"top\" style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; background: rgb(198, 217, 241); padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n \u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\";color:black\"\u003EB. Korzystanie z   aplikacji, urządzeń i chmury Imou \u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fstrong\u003E\n               \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 1a. Podczas pierwszej rejestracji w aplikacji Imou\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n  \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Adres e-mail; numer telefonu (tylko   klienci, którzy rejestrują się w Imou App za pomocą swojego numeru telefonu);   kraj lub region przez Ciebie wybrany; używany przez Ciebie pseudonim; hasło   (zaszyfrowane); zdjęcie profilowe (jeśli zostało przesłane); Twój pseudonim i   zdjęcie profilowe na platformie osoby trzeciej, gdy zdecydujesz się zalogować   do aplikacji Imou za pomocą innego konta aplikacji, takiego jak Facebook\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n  \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby umożliwić nam dokończenie rejestracji, kontaktować się z Tobą i administrować   Twoim kontem. Zdjęcie profilowe może zostać przesłane na zasadzie   dobrowolności, jeśli chcesz mieć bardziej spersonalizowane konto, pominięcie   tego nie wpływa na działanie aplikacji Imou\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd rowspan=\"15\" style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Wykonanie umowy, umowy rejestracyjnej Imou i uzasadnione interesy w   celu utrzymania stosunków umownych z Tobą, świadczenie usług zgodnie z   wymogami prawnymi wybranego przez Ciebie kraju \u002F regionu, umożliwianie korzystania   przez Ciebie z funkcji usług opisanych w instrukcji obsługi, aktualizowanie i   utrzymywanie naszych produktów, aby rozwijać naszą działalność i zapewniać   bezpieczeństwo produktów oraz aby korzystanie z naszych produktów było zgodne   z przyjętymi warunkami\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 1b. Po zmianie danych użytych do rejestracji\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Jeśli zdecydujesz się zmienić którąkolwiek z powyższych informacji,   nowe wpisy zostaną zebrane w miejsce starych.\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby zezwolić na zmiany, o które prosiłeś. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 2. Po zalogowaniu się i w trakcie korzystania z naszych usług\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Oprócz informacji wymienionych w punkcie 1 przetwarzamy dane związane   z terminalem (np. Smartfonem), którego używasz do logowania, takie jak GPS,   system operacyjny terminala, model i jego unikalny identyfikator\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby oferować Ci nasze usługi, utrzymywać normalne działanie naszych   usług, optymalizować nasze usługi i zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 3. Po dodaniu urządzenia (w interfejsie urządzenia można wyświetlać i   dodawać urządzenia, takie jak kamery IP, urządzenia pamięci i dzwonki do   drzwi, do aplikacji Imou)\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Numer seryjny (dalej „NS”) urządzenia;   Model urządzenia; informacje o Wi-Fi; Nazwa urządzenia; Hasło urządzenia (szyfrowane);   strefa czasowa urządzenia i status DST włączony \u002F wyłączony\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby przetworzyć prośbę o dodanie urządzenia do konta i zezwolenie na   konfigurację urządzenia. Odmowa podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 4. Gdy korzystasz z funkcji podglądu na żywo, która zapewnia   wyświetlanie wideo w czasie rzeczywistym\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n NS urządzenia; IP urządzenia; Informacje   o porcie urządzenia; Strumień wideo\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby zapewnić podstawowe usługi wyświetlania wideo za pośrednictwem   aplikacji Imou\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 5. Podczas korzystania z funkcji odtwarzania i nagrywania wideo\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n NS Urządzenia, identyfikator kanału   urządzenia, ścieżka do plików nagrań\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby przechowywać Twoją historię i umożliwić Ci jej przeglądanie\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 6. Po aktywowaniu i skonfigurowaniu ustawień dodanego urządzenia,   takiego jak kamera IP, dzwonek do drzwi i urządzenie pamięci masowej\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-bottom:0;margin-bottom:0;line-height: 115%\"\u003E\n Adres Mac; Adres IP; SN urządzenia; Model urządzenia; Wersja   oprogramowania urządzenia; Informacje o kraju (przez adres IP); Lokalizacja   urządzenia (przez IP); Data rejestracji urządzenia; Informacje o kanale   urządzenia; Stan offline \u002F online urządzenia; Informacje o konfiguracji   urządzenia\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby umożliwić aktywację urządzenia Imou i jego rejestrację na naszym   serwerze\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 7. Po ustawieniu nazwy urządzenia i ilustracji okładki\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Ilustracja okładki; Nazwa urządzenia;   Informacje o kanale; Model urządzenia; SN urządzenia\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Możesz ustawić nazwę urządzenia, zmienić ilustrację na okładkę oraz   wyświetlić nazwę kanału, model urządzenia i SN. Przetwarzanie takich   informacji jest nam potrzebne, aby umożliwić wprowadzenie wymaganych zmian i   aby poinformować Cię o szczegółach urządzenia dodanego do Twojego konta Imou.   Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej   funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji   Imou.\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 8. Po wprowadzeniu hasła urządzenia lub skorzystaniu z funkcji   resetowania\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n NS Urządzenia; hasło (zaszyfrowane)\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby umożliwić zwiększenie bezpieczeństwa Twojego urządzenia poprzez   dodanie hasła lub zresetowanie hasła. Odmowa podania takich informacji może   tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 9. Podczas korzystania z funkcji udostępniania urządzenia\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu innego użytkownika, któremu udostępniasz urządzenie\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby umożliwić udostępnianie urządzenia innemu użytkownikowi aplikacji   Imou zgodnie z Twoim żądaniem. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych   funkcji Imou.\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 10. Podczas korzystania z funkcji usuwania urządzenia\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n  \n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu (tylko klientów, którzy rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą   swojego numeru telefonu).\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby umożliwić usunięcie urządzenia z konta w aplikacji Imou i   dopasowanego dodatku, zgodnie z Twoją prośbą. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n 11. Po otrzymaniu powiadomienia\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n NS Urządzenia; identyfikator   powiadomienia Push\u002F migawki alarmu\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003Ctd style=\"border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1px solid windowtext; border-right: 1px solid windowtext; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margin-left:0\"\u003E\n Aby wysyłać Ci powiadomienia alarmowe i świadczyć usługi, zgodnie z   Twoją prośbą\n \u003C\u002Fp\u003E\n \u003C\u002Ftd\u003E\n \u003C\u002Ftr\u003E\n \u003Ctr\u003E\n \u003Ctd style=\"border-right: 1px solid windowtext; border-bottom: 1px solid windowtext; border-left: 1px solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0px 7px;\"\u003E\n \u003Cp style=\"margin-top:4px;margin-bottom: 4px;margi","mapHome":null,"isZh":0,"linkPromptData":null,"enLink":"\u002F","test":"","hidePrivacyTips":true,"conformityHome":null,"googleMaps":null},"outlets":{"outlets":null},"product":{"isProducts":false,"isSearch":false,"productCommon":null,"productId":"","productsHome":null,"allProductsHome":null,"allProductsMobHome":null,"searchHome":null,"specsHome":null,"detailHome":null,"evaluateHome":null,"accessoriesHome":{},"accessoriesMobileHome":{},"newProductsHome":null,"newProductsMobHome":null,"mobLocate":"","weuProductsHome":null,"weuProductsCarousel":null,"extendedWarranty":null,"extendedService":null,"extendedSubmit":null,"extendedVip":null,"weuProductsHomeTitle":null,"newEnProductsMobHome":null,"newEnProductsHome":null,"newEnDetailHome":null,"newEnProductsSpecs":null},"recommended":{"recommendedData":{"data":{}},"GoldPartnerData":{"data":[]},"BrandStoreData":{"data":[]},"loading":false,"banner":null},"rma":{"publicLanguage":{"status":"200","message":"OK","data":{"rma_signin":"Zaloguj","rma_loginid":"Login","rma_password":"Hasło","rma_verificati":"Wpisz kod weryfikacyjny","rma_continuewi":"Zaloguj się przez Facebook","rma_ifyoudonot":"Użyj aplikacji Imou w swoim telefonie aby zarejestrować konto","rma_myproducts":"Moje produkty","rma_mysupporth":"Moja historia wsparcia","rma_myaccount":"Moje konto","rma_serialnumb":"Numer seryjny","rma_productmod":"Model produktu ","rma_download":"Pobierz","rma_manual":"Instrukcja obsługi","rma_addaproduc":"Dodaj produkt","rma_nodevicead":"Nie dodano żadnego produktu","rma_adddevice":"Dodaj produkt","rma_registerap":"Zarejestruj produkt","rma_pleasefind":"Znajdź swój produkt, wybierając kategorię lub wprowadzając numer seryjny (SN)","rma_search":"Szukaj","rma_continue":"Dalej","rma_pleaseprov":"Podaj dodatkowe informacje na temat rejestrowanego produktu (opcjonalnie)","rma_sn_serialn":"SN (numer seryjny)","rma_wherepurch":"Miejsce zakupu","rma_datepurcha":"Data zakupu","rma_uploadrece":"Załącz zdjęcie (skan) dokumentu zakupu","rma_submit":"Zatwierdź","rma_whatwouldy":"Co chciałbyś zrobić dalej?","rma_gotomyacco":"Wróć do \"Moje konto\"","rma_registeran":"Zarejestruj kolejny produkt","rma_requesttim":"Data zgłoszenia","rma_rmano":"Numer zgłoszenia","rma_trackingno":"Numer przesyłki","rma_pickupstat":"Status odbioru","rma_unsubmitte":"Nie wysłana","rma_submitted":"Wysłana","rma_status":"Status","rma_delivering":"Dostarczona","rma_reparing":"Naprawiona","rma_receiving":"Odebrana","rma_evaluating":"Ocena","rma_evaluated":"Oceniony","rma_talkwithus":"Porozmawiaj z nami ","rma_chatwithex":"Chat z ekspertami online lub napisz do nas e-mail","rma_productsup":"Wsparcie produktu","rma_haveaquest":"Pobierz instrukcje obsługi, karty katalogowe, aplikację","rma_servicecen":"Centrum serwisowe","rma_havepre_sa":"Znajdź Imou Shop","rma_onlinesupp":"Wsparcie online","rma_thinkyourp":"Masz pytanie lub problem z konfiguracją nowego produktu? Rozpocznij rozwiązywanie problemów tutaj.","rma_product":"produktu","rma_nickname":"Nick Name","rma_model":"Model","rma_pleaseusei":"Użyj aplikacji Imou w swoim telefonie aby zarejestrować konto","rma_sn":"SN (numer seryjny)","rma_picture":"Obraz","rma_contince":"Dalej","rma_jpeg\u002Fpng":"Jpeg\u002FPng","rma_shippingme":"Firma logistyczna","rma_inquiry":"Zapytanie ofertowe","rma_australiar":"Australia Repair Center","rma_detail":"Szczegóły","rma_addcase":"Dodaj nowe zgłoszenie","rma_rmastatus":"Status RMA","rma_backtolist":"Powrót do listy","rma_rmanamber":"Numer RMA","rma_expressmet":"Firma logistyczna","rma_trackingnu":"Numer przesyłki","rma_returnaddr":"Adres zgłaszającego","rma_contactnam":"Imię i nazwisko","rma_telephone":"Telefon","rma_email":"E-mail","rma_state":"Województwo","rma_country":"Państwo","rma_city":"Miasto","rma_postalcode":"Kod pocztowy","rma_address":"Adres","rma_promisecyc":"Promise Cycle","rma_deliverytr":"Numer przesyłki","rma_rmaservice":"Centrum serwisowe RMA","rma_rmateam":"Zespół RMA","rma_feedback":"informacja zwrotna","rma_howdidwedo":"Jak nas oceniasz?","rma_quickrespo":"Czas naprawy","rma_highqualit":"Jakość naprawy","rma_maintenanc":"Ocena łączna","rma_whatcanwed":"Co jeszcze moglibyśmy dla Ciebie zrobić ?","rma_firstname":"Imię","rma_lastname":"Nazwisko","rma_datacannot":"Data cannot be empty","rma_succes_app":"Successful appointment","rma_appointmen":"Appointment failed","rma_addsuccess":"Add success","rma_addfailed":"Add failed","rma_successful":"Successfully modified","rma_failtoedit":"Fail to edit","rma_thisfieldi":"This field is required","rma_evaluation":"Evaluation submitted","rma_yourevalua":"Your evaluation has been submitted successfully.","rma_download_manuals":"Download the latest user manuals, datasheets, apps and tools here.","rma_find_shop":"Find nearby Imou Shop & ASP here.","rma_reset":"reset","rma_download_excel":"Download excel","rma_download_pdf":"Download pdf","rma_no_product":"No product found","rma_reservation":"Reservation","rma_please_your":"Please select your RMA service center","rma_tell_us":"Tell us about your problem...","rma_pelase_enter":"Please enter content","rma_name":"Name"}},"homeData":null,"supportData":null,"supportDetail":{"data":{}},"accountData":{"data":{}},"updateData":null,"productsSearch":null,"productsDropDownLevelOne":null,"productsDropDownLevelTwo":{},"productsDropDownLevelThree":{},"reservationData":null,"appointmentData":null,"allProductData":null,"backContentData":null,"evaluateShowData":null,"evaluateSubmitData":null},"site":{"siteCommon":null,"storeHome":null,"onlineStoreHome":null},"support":{"supportCommon":null,"downloadHome":null,"userManualHome":null,"dataSheetHome":null,"appHome":null,"toolsHome":null,"faqHome":null,"helpHome":null,"enHelpHome":null,"videoHome":null,"enVideoHome":null,"contactHome":null,"contactSubmit":null,"RMASubmit":null,"RMASearchSubmit":null,"playMsg":null,"RMAHome":null,"RMASearch":null,"newHelp":null,"tutorialArticles":null,"enTutorialArticles":null,"tutorialVideos":null,"weuSupportNav":null,"weuDownloadCenter":null,"enDownloadCenter":null,"weuContact":null,"weuProductManual":null,"enProductManual":null,"weuVideo":null,"dpaHome":null,"docHome":null,"enSupportNav":null},"user":{"isAgree":true,"isCloseActivity":true,"showMobileHeader":false,"showHeaderTips":true,"isCookie":false,"isLogin":true,"userName":"ezzdnac461p9hqkimq2cqk2rir53bpkk"}},"serverRendered":true};