Polityka prywatności

Polityka prywatności Imou

Ostatnia modyfikacja: 13 września 2021 roku.

 

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności Imou opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie pozyskiwać lub które możesz podać, gdy się z nami kontaktujesz, korzystasz z naszej aplikacji i / lub produktów, usług w związku z Imou lub kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.imoulife.com („strona internetowa”), w tym między innymi dane osobowe, a także wszelkie subdomeny oraz wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na nich, za ich pośrednictwem, lub dowolne inne strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje przekierowujące do niniejszej Polityki prywatności (zwane łącznie „Usługami”), wszystkie świadczone przez Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd („Huacheng”, „Imou”, „my”, „nas” lub „nasz”), działając jako administrator danych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, chronimy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy te informacje. Proszę uważnie przeczytać tę politykę, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji i tego, jak będziemy je traktować.

 

„Dane osobowe”, jak w niniejszej Polityce prywatności Imou, oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą Ciebie identyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w połączeniu z innym Twoim identyfikatorem.

 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące treści:

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne.

2. Dzieci poniżej 16 roku życia.

3. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe.

4. Udostępnianie informacji.

5. Środki w zakresie bezpieczeństwa danych.

6. Zewnętrzni dostawcy i ich usługi.

7. Transfery międzynarodowe.

8. Twoje prawa.

9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności.

10. Informacje kontaktowe.

 

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne

Gromadzimy kilka rodzajów informacji od i o użytkownikach naszych Usług, w tym informacje, które bezpośrednio nam przekazujesz i które Cię identyfikują , takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

 

Możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje podczas przeglądania witryny lub korzystania z naszych Usług, takie jak dane dotyczące użytkowania, parametry urządzeń i adresy IP, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii monitorowania.

 

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstaw prawnych, na których się opieramy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Staramy się gromadzić i przechowywać jedynie te dane osobowe, które są nam potrzebne do usług i produktów, które Tobie oferujemy. Z tej przyczyny, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli, podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia z Tobą umowy, a także wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z naszych usług w całości lub w części.

 

Proszę zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

 

Działanie                

Rodzaj danych                 

Cele przetwarzania                

Podstawa prawna przetwarzania                 

A. Zakup   urządzeń Imou                

Przy zakupie urządzeń Imou za   pośrednictwem platform osób trzecich                

Nazwa kupującego; nazwisko odbiorcy;   adres wysyłki; źródło zamówienia; szczegółowe informacje na temat zamówionych   produktów

Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie oraz, w razie potrzeby, aby skontaktować   się

Wykonanie umowy

B. Korzystanie z   aplikacji, urządzeń i chmury Imou                

1a. Podczas pierwszej rejestracji w aplikacji Imou

 

Adres e-mail; numer telefonu (tylko   klienci, którzy rejestrują się w Imou App za pomocą swojego numeru telefonu);   kraj lub region przez Ciebie wybrany; używany przez Ciebie pseudonim; hasło   (zaszyfrowane); zdjęcie profilowe (jeśli zostało przesłane); Twój pseudonim i   zdjęcie profilowe na platformie osoby trzeciej, gdy zdecydujesz się zalogować   do aplikacji Imou za pomocą innego konta aplikacji, takiego jak Facebook

 

Aby umożliwić nam dokończenie rejestracji, kontaktować się z Tobą i administrować   Twoim kontem. Zdjęcie profilowe może zostać przesłane na zasadzie   dobrowolności, jeśli chcesz mieć bardziej spersonalizowane konto, pominięcie   tego nie wpływa na działanie aplikacji Imou

Wykonanie umowy, umowy rejestracyjnej Imou i uzasadnione interesy w   celu utrzymania stosunków umownych z Tobą, świadczenie usług zgodnie z   wymogami prawnymi wybranego przez Ciebie kraju / regionu, umożliwianie korzystania   przez Ciebie z funkcji usług opisanych w instrukcji obsługi, aktualizowanie i   utrzymywanie naszych produktów, aby rozwijać naszą działalność i zapewniać   bezpieczeństwo produktów oraz aby korzystanie z naszych produktów było zgodne   z przyjętymi warunkami

1b. Po zmianie danych użytych do rejestracji

Jeśli zdecydujesz się zmienić którąkolwiek z powyższych informacji,   nowe wpisy zostaną zebrane w miejsce starych.

Aby zezwolić na zmiany, o które prosiłeś. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou

2. Po zalogowaniu się i w trakcie korzystania z naszych usług

Oprócz informacji wymienionych w punkcie 1 przetwarzamy dane związane   z terminalem (np. Smartfonem), którego używasz do logowania, takie jak GPS,   system operacyjny terminala, model i jego unikalny identyfikator

Aby oferować Ci nasze usługi, utrzymywać normalne działanie naszych   usług, optymalizować nasze usługi i zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta

3. Po dodaniu urządzenia (w interfejsie urządzenia można wyświetlać i   dodawać urządzenia, takie jak kamery IP, urządzenia pamięci i dzwonki do   drzwi, do aplikacji Imou)

Numer seryjny (dalej „NS”) urządzenia;   Model urządzenia; informacje o Wi-Fi; Nazwa urządzenia; Hasło urządzenia (szyfrowane);   strefa czasowa urządzenia i status DST włączony / wyłączony

Aby przetworzyć prośbę o dodanie urządzenia do konta i zezwolenie na   konfigurację urządzenia. Odmowa podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

4. Gdy korzystasz z funkcji podglądu na żywo, która zapewnia   wyświetlanie wideo w czasie rzeczywistym

NS urządzenia; IP urządzenia; Informacje   o porcie urządzenia; Strumień wideo

Aby zapewnić podstawowe usługi wyświetlania wideo za pośrednictwem   aplikacji Imou

5. Podczas korzystania z funkcji odtwarzania i nagrywania wideo

NS Urządzenia, identyfikator kanału   urządzenia, ścieżka do plików nagrań

Aby przechowywać Twoją historię i umożliwić Ci jej przeglądanie

6. Po aktywowaniu i skonfigurowaniu ustawień dodanego urządzenia,   takiego jak kamera IP, dzwonek do drzwi i urządzenie pamięci masowej

Adres Mac; Adres IP; SN urządzenia; Model urządzenia; Wersja   oprogramowania urządzenia; Informacje o kraju (przez adres IP); Lokalizacja   urządzenia (przez IP); Data rejestracji urządzenia; Informacje o kanale   urządzenia; Stan offline / online urządzenia; Informacje o konfiguracji   urządzenia

Aby umożliwić aktywację urządzenia Imou i jego rejestrację na naszym   serwerze

7. Po ustawieniu nazwy urządzenia i ilustracji okładki

Ilustracja okładki; Nazwa urządzenia;   Informacje o kanale; Model urządzenia; SN urządzenia

Możesz ustawić nazwę urządzenia, zmienić ilustrację na okładkę oraz   wyświetlić nazwę kanału, model urządzenia i SN. Przetwarzanie takich   informacji jest nam potrzebne, aby umożliwić wprowadzenie wymaganych zmian i   aby poinformować Cię o szczegółach urządzenia dodanego do Twojego konta Imou.   Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej   funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji   Imou.

8. Po wprowadzeniu hasła urządzenia lub skorzystaniu z funkcji   resetowania

NS Urządzenia; hasło (zaszyfrowane)

Aby umożliwić zwiększenie bezpieczeństwa Twojego urządzenia poprzez   dodanie hasła lub zresetowanie hasła. Odmowa podania takich informacji może   tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

9. Podczas korzystania z funkcji udostępniania urządzenia

NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu innego użytkownika, któremu udostępniasz urządzenie

Aby umożliwić udostępnianie urządzenia innemu użytkownikowi aplikacji   Imou zgodnie z Twoim żądaniem. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych   funkcji Imou.

10. Podczas korzystania z funkcji usuwania urządzenia

 

NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu (tylko klientów, którzy rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą   swojego numeru telefonu).

Aby umożliwić usunięcie urządzenia z konta w aplikacji Imou i   dopasowanego dodatku, zgodnie z Twoją prośbą. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

11. Po otrzymaniu powiadomienia

NS Urządzenia; identyfikator   powiadomienia Push/ migawki alarmu

Aby wysyłać Ci powiadomienia alarmowe i świadczyć usługi, zgodnie z   Twoją prośbą

Pliki cookie

  • Kontakt :
  • Dahua Technology Poland Sp. z o.o.
    ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

    wsparcie@imoulife.com

    Infolinia: 608 913 700

Newsletter